Globes article towards Israel 2048

milabPress, Media

צריך ללמד ילדים ליצור ולא רק להכשיר ל-8200, אומר ד”ר צוקרמן בכתבה שפורסמה לקראת פתיחת שנת הלימודים 2019-2020 בגלובס.”כל הילדים נחשפים לטכנולוגיה, למרביתם יש מחשב בבית וסמארטפון”, מוסיף צוקרמן. “אולם אלו שיש להורים שלהם יכולת לשלוח אותם לחוגי העשרה, יקבלו את הצד של החשיבה היצירתית, האינטלקטואלית והאנליטית עם הטכנולוגיה, ואלו שלא – יהיו משתמשי טכנולוגיה טובים, אבל לא יצרני טכנולוגיה. המשמעות של יצרני טכנולוגיה היא זה לדעת להשתמש בה לקידום השימושים שלך, למשל רופא שיוזם שימוש חדש בציוד טכנולוגי כי הוא מבין את התרומה לפעילות הצוות”.

Read more here (article in Hebrew)