TheMarker: Want technological innovation? start with UX research

milabPress, Blog

חדשנות טכנולוגית היא קודם כל חדשנות מוצרית, שמספקת ערך אמיתי למשתמשים. כדי להגיע לחדשנות כזו, יש לאמץ מתודות מחקר בתחום המוצר וחוויית המשתמש, שמותאמות לקצב המהיר של תעשיית ההיי-טק מבלי להתפשר על העומק והקפדנות של ידע אקדמי

Read more here (article in Hebrew)